KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE KOMİSYONU

Kütüphane komisyonu,  kütüphane koleksiyonunun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine uygun şekilde geliştirilmesi, kullanıcıların hizmet ve olanaklardan en etkin şekilde yararlanabilmesi ve Kütüphane ile kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla 12/09/2019 tarihinde Rektörlük oluru ile oluşturulmuştur

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞENYEL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜK YILMAZ 

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Şener AĞALAR

Fen Fakültesi Temsilcisi

Prof. Dr. Sevil ŞENTÜRK

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Engin KAPKIN 

Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK 

Porsuk Meslek Yüksekokulu Temsilcisi

Prof. Dr. Hüseyin KOCA 

Komisyon, Rektör’ün onayı ile iki akademik yıl görev yapmak üzere atanır. Görev süresi boyunca gerektiğinde Komisyon üyelerinde yapılacak değişiklikler, Rektör’ün onayı ile yürürlüğe girer.

Komisyon Üyelerinin Rolü ve Sorumlulukları  :

  • Komisyon üyeleri, aşağıdaki konuların çözümlenmesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na gerekli desteği sağlar.
  • Alınacak yayınlara dair kararların alınması,
  • Kullanıcıların yeni yayınlardan haberdar olabilmesi için gerekli bilgilenme altyapısının hazırlanması,
  • Kullanıcıların ilgi alanlarındaki konularda çekirdek koleksiyonun oluşturulması,
  • Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi ve düzenlenmesi sırasında, konusal analiz yapılması,
  • Kullanıcılara mevcut hizmetlerin tanıtılması,
  • Kütüphane çalışma saatlerinin belirlenmesi,
  • Komisyon üyeleri 2 yılda bir belirlenir.