kdm@eskisehir.edu.tr 0(222) 211 57 19

Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Bu kapsamda Anadolu üniversitesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında yapılmış olan protokolde “AÜ Kütüphanesindeki basılı materyalden ESTÜ personelimiz kimlik ibraz ederek AÜ personeli gibi yararlanacaktır. ESTÜ personelimizin TÜBİTAK/Ekual tarafından ücretsiz erişim imkânı sağlanan veri tabanlarına erişimi, ESTÜ üyeliği ile erişim süreci başlayana kadar AÜ tarafından sağlanmaya devam edilecektir. AÜ Networküne bağlı cihazlardan ya da kütüphane referans birimindeki bilgisayarlardan AÜ elektronik kaynaklarına erişim sağlanacaktır.” maddeleri yer almaktadır. Söz konusu protokolde yer alan ilgili maddeler gereği Eskişehir Teknik üniversitesi öğrencileri ve personelleri Anadolu üniversitesinde bulunan kütüphane ve elektronik kaynaklardan sınırsız faydalanabilmektedirler.