Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olacak her türlü modern ve teknolojik kaynak için gerekli hizmeti sağlamak ve geliştirmektir.

Vizyonumuz

 

Üniversitemizin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen, yine üniversitemizin adına yakışır bir şekilde zaman ve mekan sınırı olmaksızın kullanıcılarımızın taleplerini karşılar nitelikte her tür modern ve teknolojik materyali temin ederek dermesini geliştiren, personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle üniversitemizin ulusal ve uluslararası seviyede bilimsel mükemmeliyetçiliği yakalaması hedefinde çalışan, teknolojik ve saygın bir bilgi belge merkezi olmaktır.